Khóa học

Coaching

Coaching, ở đây được hiểu, là việc dẫn dắt khách hàng, giúp họ tự giải quyết được vấn đề của họ nhờ các quy trình coaching, các kỹ thuật coaching và sự đồng hành sâu sắc của người coach.

Điều đặc biệt quan trọng là người coach không đưa ra lời khuyên, gợi ý dựa trên hiểu biết, quan điểm hay kinh nghiệm cá nhân.

Chính khách hàng, hay nói đúng hơn, chính con người tuyệt vời bên trong họ, là người tự tìm ra và lựa chọn giải pháp tốt nhất cho vấn đề của họ.

Khi được coach, khách hàng ở trong trạng thái bình an, yêu thương và sáng suốt nhất. Lúc đó, họ có thể nhìn thấu vấn đề một cách toàn diện, từ những nguyên nhân sâu xa trong quá khứ cho đến khả năng diễn biến trong tương lai để có những lựa chọn tốt nhất.

SÁCH