TRANG CHỦ » CLB ĐẠI SỨ YÊU THƯƠNG » Offline KẾT NỐI THÀNH CÔNG Tháng 4/2015

Offline KẾT NỐI THÀNH CÔNG Tháng 4/2015

Sẽ ra sao nếu bạn biết cách giải quyết vấn đề của người xuất chúng? 

Và tránh được những sai lầm thường gặp khi giải quyết vấn đề?

Một phần nội dung của buổi offline tháng 4, Chìa Khóa Hạnh Phúc chia sẻ cùng bạn. Hẹn găp lại bạn trong buổi offline tiếp theo. 

Còn bây giờ thì…

Xem thôi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Charles Haley Jersey